Camera Hành Trình VAVA Dash Cam Full HD 1080 1 cam trước

3.290.000

– 1 Camera trước VAVA
– 1 Trụ gắn xe ;
– 1 Nút chụp nhanh ;
– 1 Sạc xe hơi  VAVA;
– 1 Cáp micro 1X;
– 1 Thanh gậy nắp đi dây
– 5  Kẹp cáp ,
– 1 Nút ;
– 1 Sách Hướng dẫn sử dụng
– 1 Thẻ THANK YOU;
– 1 Hướng dẫn cài đặt nhanh
Danh mục: